top of page

מחירון עיצוב מודעות למדיה

ניתן לרכוש חבילות עיצוב מודעות לעסק, תבניות עיצוב לשימוש חוזר, עיצוב באנרים לפייסבוק לאירועים או לדף העסקי, עיצוב באנרים לאתרים, עיצוב מודעות בסגנון ייחודי לפיד האינסטגרם שלך או לפייסבוק.

כמו כן, ניתן גם להזמין פריטים להדפסה כגון: פליירים, תפריטים, כרטיסיות מתנה, הזמנות או כרטיסיות ניקוב.

המחירים הנ"ל הם רק למוצרים שבפירוט.

מוזמנים\ות ליצור קשר לקבלת מחירים לעיצובים המיועדים להדפסה.

Sale Season

בנק עבודות - 5 פריטים גרפיים למדיה

(פוסט/ באנר/ תבנית עיצובית לשימוש חוזר)

600 ש"ח

5

בנק עבודות - 10 פריטים גרפיים למדיה

(פוסט/ באנר/ תבנית עיצובית לשימוש חוזר)

1000 ש"ח

10

בנק עבודות - 20 פריטים גרפיים למדיה

(פוסט/ באנר/ תבנית עיצובית לשימוש חוזר)

1600 ש"ח

20

פריט גרפי אחד למדיה

(פוסט/ באנר/ תבנית עיצובית לשימוש חוזר)

150 ש"ח

1

 * הזמנת עבודה הינה בתשלום מראש בלבד 

bottom of page